A. Ratnikov & Partners

Filiaal Moskvas

Advokaadibüroo A. Ratnikov & Partners filiaal Vene Föderatsioonis pakub järgmised teenuseed:

construction

Nõustame ja esindame arendajaid, ehitajaid, kinnisasjade omanikke nii detailplaneeringute menetlustes, ehituslubade ja kasutuslubade väljastamise menetlustes, kui ka vastavate haldusaktide vaidlustamisel. Jagame oma teadmisi lepingute ja muu dokumentatsiooni koostamisel nii ehitamise alustamisest kuni ehitise vastuvõtmiseni. Nõustame ehitajaid ja tellijaid igasuguste lepinguliste vaidluste ning ehitise garantiiga seotud vastuolude juures. Ehitus- ja planeerimisõigus sisaldab endas veel ehitusjärelevalve ja kinnisvaraarenduse alaseid küsimusi. Lisaks nõustame ja esindame riigihangetel hankijaid ja pakkujaid.

 

 

tax law

Maksuõigus kui õigusharu puudutab maksude olemust ja eesmärke, maksude liike, maksuõiguse allikaid, maksuõiguse üldpõhimõtteid, maksunõuete- ja kohustustega seonduvat ning maksumenetlust.

Advokaadid nõustavad kliente nii tehingute maksustamisega seotud küsimustes, maksuplaneerimises, maksumenetluses, maksuvaidlustes ja muudes maksustamisalastes küsimustes.

 

 

court

Tegeleme kohtuväliste ja kohtueelsete vaidluste lahendamisega ning esindame kliente tsiviil- ja haldusasjades kõigis kohtuastmetes, lisaks esindame kliente ka arbitraažimenetlustes.

 

 

 

finance

Nimetatud valdkonnas anname oma klientidele nõu eelkõige selliste teemade kohta nagu laenud, hoiused, hoiuste tagamine, valuutad, väärtpaberid, investeerimisfondid, arveldusarvete avamine jms.

 

 

 

 

debt

Võlaõigus on kontinentaaleuroopa õigussüsteemides eraõiguse osa, mille reguleerimise objektiks on võlasuhted. Võlaõigus jaguneb kaheks haruks: lepinguõigus ja lepinguväliste võlasuhete õigus (lepinguvälised kohustused). Võlaõigus reguleerib lisaks ka kahjude hüvitamisega seonduvat.

Lepinguõigus sisaldab endas erinevate lepingute koostamist ja nende õiguslikku analüüsi. Lepingute üldiseks liigituse aluseks on järgmine loetelu:
• müügi-, vahetus-, kinke- ja pärandamislepingud
• üüri- ja rendilepingud, tasuta kasutamise lepingud
• laenu-, krediidi- ja liisingulepingud
• töö- ja teenistuslepingud
• teenuste osutamise lepingud (töövõtu- (sh ehitus-), käsundus-, agendi-, komisjoni-, veo-, hoiu-, ekspedeerimis-, tervishoiuteenuse osutamise jms lepingud)
• seltsingulepingud
• kindlustuslepingud
• faktooringulepingud jm nõude loovutamise ja kohustuste ülevõtmise lepingud
• lepinguvälised kohustused (kahju hüvitamine, alusetu rikastumine jms)

commercial

Äriõiguse valdkonnas pakume oma klientidele nõu alates ettevõtte asutamise protsessist kuni ettevõtte likvideerimise lõpuleviimiseni. Eelnimetatule lisaks tegeleme igapäevaselt nõustamisega mis on seotud aktsionäride või osanike vaheliste suhetega, aktsionäride või osanike vahelised ja juhtkonna, nõukogu ja/või üldkoosoleku vahelised suhted ja lepingud, ettevõtete kapitali suuruste muutmised, üldkoosolekute korraldamised ja läbiviimised ning ettevõtete restruktureerimised, ühinemised ja jagunemised ning ettevõtete ja selle varade omandamised ja võõrandamised.

 

 

citizenship

Inimese õigus kodakondsusele ja vabale liikumisele on inimese üks tähtsamaid õigusi ja vabadusi. Kodakondsus loob stabiilse poliitilise-õigusliku sideme inimese ja riigi vahel, kelle kodanik ta on; kodakondsus loob inimese ja riigi vastastikused õigused ja kohustused. Elamisluba on vastava riigi poolt väljastatud dokument, mis annab õiguse ja aluse vabaks sissesõiduks riiki ja väljasõiduks riigist elamisloa kehtivusaja jooksul. Konsulteerime oma kliente kodakondsuse küsimustes Euroopa Liidu riikides, mis on seotud kodakondsuse andmisest keeldumise ning varem väljastatud kodakondsuse kehtetuks tunnistamise vaidlustega; samuti konsulteerime kodakondsuse saamiseks dokumentide esitamisel. Konsulteerime oma kliente Euroopa Liidu riikides elamisloa saamiseks dokumentide esitamisel. Samuti esindame kohtutes klientide huve kodakondust ja elamislubade puudutavates vaidluses.

 

immigration

Immigratsiooniõiguse valdkonnas nõustame kliente seoses nii ajutise elamisloa esmase taotlemise ja pikendamisega ning sellega seotud menetlustega. Lisaks elamisloaga seonduvale küsimustele oleme abiks viisa taotlemisel ning sellega seotud küsimuste lahendamisel. Samuti on meie advokaatidel laialdased kogemused kodakondsusega seotud vaidluste lahendamisel ning varjupaigataotlejatega seotud küsimuste lahendamisel. Tulenevalt eeltoodust pakume järgmisi teenuseid: 
• Eesti elamisloa taotlemiseks ja pikendamiseks vajalike dokumentide vormistamine ja esitamine;
• viisa taotlemisega seotud vajalike dokumentide koostamine ja taotluste esitamine;
• immigratsiooniõiguse alane nõustamine ja abi muude immigratsiooni puudutavate dokumentide vormistamine;
• nõuete ettevalmistamine immigratsiooniotsuste vaidlustamiseks;
• klientide esindamine riigivõimu või kohaliku omavalitsuse asutustes;
• kohtuvaidlused.

 

Filiaal Moskvas

Vene Föderatsioon,
Moskva,
109147
Talalikhina tänav 2/1 korp. 4

Tel + 7 499 39 09 659

Mob Tel + 7 925 07 07 587

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

 

 

 

 

 

 

Home Filiaal Moskvas