A. Ratnikov & Partners

TUTVUSTUS

Advokaadibüroo A. Ratnikov & Partners on 2012.a. suvel asutatud ja tegevust alustanud kiiresti arenev advokaadibüroo. Advokaadibüroo osutab oma klientidele asjatundlikku juriidilist nõustamisteenust nii tsiviil-, haldus,- kui kriminaalõiguses , olles spetsialiseerunud peamiselt tsiviil- ja haldusõiguse valdkonda kuuluvate probleemide lahendamisele.

Samuti esindame kliente kohtu- ja vahekohtumenetluses ning pankrotiprotsessides.

Meie eesmärgiks on usaldusväärse kliendisuhte tagamine rahvusvaheliselt tunnustatud tasemel, mis tähendab kliendi õiguslikule probleemile parima võimaliku lahenduse väljatöötamist ja ellurakendamist. Meie poolt pakutav õigusteenus hõlmab nii õiguslikke konsultatsioone, juriidiliste dokumentide koostamist kui ka klientide esindamist teiste isikute ees ning kohtu-, vahekohtu- ja vaidemenetlustes.

Pakume oma klientidele kõrgekvaliteedilist õigusteenust läbi paindliku ja personaalse kliendisuhte.

Meie advokaadibürood iseloomustab innovatiivsus, erialane kogemus ning pidev enesetäiendamine inspiratsiooni pakkuvas töökeskkonnas.

Teenindame oma kliente eesti, vene ja inglise keeles.